LED Bouwcomfort

De LED Bouwcomfort heeft drie expertises in het domein ‘bouw’, meer specifiek: akoestiek, bouwknopen en daglichttoetreding.

Akoestiek behelst de studie van de problematiek rond geluidsisolatie en zaalakoestiek, met het oog op het behalen van akoestisch comfort in en rond gebouwen. Met bouwknopen wordt aandacht verleend aan koudebrugvrij ontwerpen via de methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen. Daglichttoetreding in gebouwen is belangrijk omwille van de bijdrage aan het comfort en het welbehagen van de gebruikers van het gebouw, alsook omwille van het gunstig effect op de energieprestatie van het gebouw.

Elk jaar wordt de bouwregelgeving complexer en bouwprofessionelen hebben nood aan gerichte en kant-en-klare bruikbare informatie. Verder zijn oplossingen in de bouw niet evident als men een integrale aanpak vooropstelt. Met de LED Bouwcomfort trachten we u te ondersteunen met al uw vragen rond de nieuwe richtlijnen (aanbevelingen, normen en reglementeringen), de uitvoeringsmogelijkheden en -moeilijkheden m.b.t. onze drie expertises. De LED richt zich in de eerste plaats tot KMO bouwbedrijven, architecten, interieurarchitecten, … .

Voorbeeldvragen: 
  • Wat is de invloed van de bouwknopen op het K-peil?
  • Mag materiaal X gebruikt worden als tussengevoegd isolerend deel?
  • Wie kan de psi-waarde van veel gebruikte bouwknopen binnen onze firma uitrekenen?
  • Hoe kan ik daglicht evalueren in mijn ontwerp? Methodes (software, schaalmodellen,...)?
  • Met welke parameters voor daglichttoetreding moet ik in het ontwerp rekening houden?
  • Hoe kan ik de reflectiecoëfficiënt van een (nieuw) materiaal achterhalen?
  • Moeten de wanden die bij een renovatie niet aangepast worden voldoen aan de normen voor akoestiek?
  • Welke ingreep is nodig om een plat dak beter te isoleren?
  • Vanaf welke datum is de nieuwe akoestische norm voor woongebouwen van toepassing? geldt die zowel voor nieuwbouw als voor renovatie?

Contact: 

Marcelo Blasco

Akoestiek
Hogeschool: 
KU Leuven Faculteit Architectuur Campus Sint-Lucas
Oost-Vlaanderen
Telefoon: 
+32 9 225 10 00

Nelly Moenssens

Daglichttoetreding
Hogeschool: 
KU Leuven Faculteit Architectuur Campus Sint-Lucas
Oost-Vlaanderen
Telefoon: 
+32 9 225 10 00